ใบปลิว/โบรชัวร์

  • รายละเอียดสินค้า
ใบปลิว/โบร์ชัวร์ คือ สิ่งพิมพ์ที่ใช้กระดาษแผ่นเดียว พิมพ์ข้อความเกี่ยวกับองค์กร โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อเผยแพร่แจกจ่ายกับบุคคลทั่วไป พิมพ์ 4 สี คมชัด
ราคาเริ่มต้น 10 บาท / ชิ้น

รายละเอียดของสินค้า

Loading..

.